Waar dient een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor

arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een vorm van verzekering die bedoeld is om een inkomen te verschaffen aan personen die door een ongeval of ziekte niet in staat zijn te werken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorziet in uitgaven voor levensonderhoud zoals huur, nutsvoorzieningen en voedsel, zodat mensen die arbeidsongeschikt worden toch hun levensstandaard kunnen behouden.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een jaarlijks bedrag of een forfaitair bedrag uit, afhankelijk van de polis die u kiest, nadat de wachtperiode is verstreken als u ziek wordt en niet in staat bent om te werken binnen de vereisten van het plan. De arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van hoeveel geld er elk jaar verdiend wordt met werken en wat voor soort handicap het is. Inkomensverzekeringsmaatschappijen voor gehandicapten zullen iemand die als zelfstandige werkt niet verzekeren, omdat er geen manier zou zijn om de inkomsten van iemand te controleren als hij als zelfstandige werkt. Inkomen door arbeidsongeschiktheid de arbeidsongeschiktheidsverzekering vervangt een groot deel van uw loon als u door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt ook het gezin door het inkomen te vervangen als de hoofdverdiener arbeidsongeschikt wordt; er zijn echter over het algemeen grenzen aan het uit te keren bedrag voor personen ten laste in de meeste plannen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan via de werkgever of particulier worden afgesloten. Om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet u bewijzen dat u niet kunt werken en een bewijs van uw maandelijkse inkomsten op de datum van het letsel of de ziekte. Als u in loondienst bent, is de personeelsafdeling van uw bedrijf meestal het meest geschikt om deze informatie te verstrekken.

De wachttijd is een andere belangrijke overweging bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden pas na het verstrijken van de wachttijd uitbetaald als men ziek wordt en niet in staat om te werken. Invaliditeitsverzekeringen voorzien meestal een wachttijd van 30-90 dagen na het begin van de invaliditeit vooraleer u een uitkering zal ontvangen. Invaliditeitsverzekeringen hebben ook leeftijdsgrenzen, en elk plan heeft zijn eigen definitie van totale invaliditeit. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan particulier of via de werkgever worden afgesloten. Invaliditeitsinkomen is geld dat door een verzekeraar wordt uitbetaald volgens de voorwaarden van een individuele polis of zoals wettelijk bepaald als u gedekt bent door de Social Security Disability Insurance (SSDI). De uitkeringen worden bepaald door de voorwaarden van de polis, die sterk kunnen variëren, maar gewoonlijk tussen 50% en 70% van uw inkomen vóór belastingen bieden.