Tijd besparen door administratie uit te besteden en goedkoper uit te zijn

bookkeeper, accountant, office-1016299.jpg

Wat administratie is

“De administratie van een bedrijf is de manier waarop het dagelijks wordt beheerd om zijn doelstellingen te bereiken. Administratie kan worden beschouwd als een organisatorisch proces dat planning, organisatie, personeelsbezetting, leiding geven en controle omvat. Organisaties worden opgericht met het doel waarde te genereren voor belanghebbenden, die met elkaar verbonden zijn via complexe relaties waarbij sprake is van geld-, informatie- of goederenstromen.” (Sage)

De administratieprocedure volgt strikte richtlijnen die rekening houden met alle aspecten van de huidige behoeften van het management om ervoor te zorgen dat de tevredenheid van de klant hoog blijft. De administratieprocedure maakt gebruik van strategieën die gebaseerd zijn op actuele onderzoeksresultaten om ervoor te zorgen dat de beste resultaten worden bereikt. Het omvat activiteiten zoals het onderzoeken van marketingplannen, financiële plannen en productieplannen.

Wat administratie niet is

Administratie van een bedrijf moet niet worden verward met management, waarbij alle aspecten in aanmerking worden genomen, alsmede de implicaties op lange termijn voor een organisatie. Administratie richt zich op de dagelijkse activiteiten en heeft weinig aandacht voor toekomstige planning.” (Sage)

Administratie richt zich niet op langetermijngevolgen en is vooral gericht op korte termijn resultaten; er wordt geen rekening gehouden met toekomstplanning.

Administratieve functies en diensten: marketingfuncties en -diensten, financiële en boekhoudkundige functies en -diensten, functies en diensten op het gebied van personeelsbeheer, functies op het gebied van productiebeheer en administratie van diensten, logistieke administratie, ondersteunende functie voor administratie van technologie, enz. Indien u meer informatie wenst, raadpleeg dan het onderstaande referentiegedeelte. Bijvoorbeeld: administratiefuncties en dienstenadministratie.

Wat is backoffice

“Back office” is een algemene bedrijfsterm die verwijst naar de afdeling, groep of individuen die ondersteunende diensten leveren zoals boekhouding en financiën, informatietechnologie (IT), human resources (HR), klantendienst en soortgelijke processen. De term heeft verschillende betekenissen, waaronder

Een backoffice kan ook betekenen

Backoffice omvat doorgaans afdelingen zoals boekhouding en financiën, IT en HR. Backoffice verwijst niet naar een bepaalde functie; het is eerder een overkoepelende term voor alle functies die niet rechtstreeks bijdragen tot het product of de dienst die wordt verkocht. Backoffice omvat veel van de interne processen van een organisatie die van vitaal belang zijn, maar voor de klanten verborgen blijven. De interne administratie kan bijvoorbeeldbackoffice-functies zoals IT en HR.

Voor meer informatie over backoffice, zie het referentiegedeelte hieronder. Bijvoorbeeld: backoffice banen.